HUNDAR
SE12938/2010
Namn:   Keramet's Extreme Secret Kön:   H Observandum:  
Ras:   papillon Födelsedatum:   2009-12-16 Färg:   trefärgad
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   P    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S60346/2004    Heartseeker's Scooby
Moder:   S59392/2007    Zabizax Cayenne Pepper
 
Titlar: * AT CH, C.I.B., DE CH, SE UCH, VDH CH
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: KERAMET'S
Namn: Larsson Lisbet
Ort: Junsele
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Larsson Lisbet Hemtelefon:  0621-10252
Hantverksvägen 14 Mobiltelefon:  072-2445876
880 37 Junsele
E-post:  michaela.junsele@gmail.com
Hemsida: 
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett