HUNDAR
SE28816/2010
Namn:   Noticeable Remember The Time Kön:   H Observandum:  
Ras:   pinscher Födelsedatum:   2010-04-20 Färg:   röd
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   R Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,8 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S68990/2007    Xitamiz Trayan
Moder:   S18071/2008    Gangland Wolfrider's Joyleaf
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: MH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: NOTICEABLE
Namn: Larsson Karin
Ort: Karlstad
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Larsson Karin
Alstrum 420 Mobiltelefon:  070-6677344
655 93 Karlstad
E-post:  noticeablekennel@gmail.com
Hemsida:  www.facebook.com/karin.larsson.5245/
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett