HUNDAR
SE48098/2011
Namn:   Se Upp Allt Eller Inget Kön:   T Observandum:  
Ras:   pudel, mellan Födelsedatum:   2011-06-28 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   M Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:   M    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S24186/2001    A'Monibe's Snowman
Moder:   S53097/2008    Sungold Black Pirouette
Notering:  
Avliden
 
Titlar: * RLD A, RLD F, RLD N, SE LCH, SE RALLYCH
 
Övrigt: MH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: SE UPP
Namn: Hult Malin
Ort: Norrtälje
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Hult Malin
Stora Ramviksvägen 117 Mobiltelefon:  073-9631793
764 93 Väddö
E-post:  malin@kennelseupp.se
Hemsida:  www.kennelseupp.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett