HUNDAR
SE13345/2012
Namn:   Goblinwalley Whiskey In The Jar Kön:   H Observandum:  
Ras:   briard Födelsedatum:   2011-12-26 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   1,6 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S44815/2007    O'Lydia Zalmijack
Moder:   S26911/2008    Goblinwalley Hotter Than Hell
 
Titlar: * DK UCH, NO UCH
 
Övrigt: MH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: GOBLINWALLEY
Namn: Ränssi Katarina
Ort: Gagnef
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Ränssi Katarina
Gröntuv 182 Mobiltelefon:  070-3876886
785 30 Gagnef
E-post:  goblinwalley@hotmail.com
Hemsida:  www.goblinwalley.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett