HUNDAR
SE40609/2014
Namn:   Äventyrs My Love Lilli-Ley Kön:   T Observandum:  
Ras:   tysk spets/ kleinspitz Födelsedatum:   2014-05-30 Färg:   black & tan
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   SR Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE10717/2012    Litas Bat Palumar
Moder:   SE46769/2011    Spitz Huset's Mini
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: ÄVENTYRS
Namn: Berg Roos Annika
Ort: Ärla
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Berg Roos Annika
Stackkärr Ulriksdal Mobiltelefon:  070-8720951
635 37 Ärla
E-post:  annica.berg.roos@me.com
Hemsida:  www.kennelaventyr.com
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett