HUNDAR
SE33703/2016
Namn:   Magleddies Absolut Kön:   H Observandum:  
Ras:   pinscher Födelsedatum:   2016-05-25 Färg:   svart m röda tecken
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   SR Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE20556/2011    Jumping All Over Capricorn Jr
Moder:   SE16802/2010    Xandor's Acira
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: MAGLEDDIES
Namn: Johansson Thomas
Johansson Lena
Ort: Västerås
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Johansson Thomas
Kungshögsgatan 15 Mobiltelefon:  070-2074510
723 51 Västerås
E-post:  magleddies@magleddies.se
Hemsida:  www.magleddies.se
Namn:  Johansson Lena
Kungshögsgatan 15 Mobiltelefon:  070-2074510
723 51 Västerås
E-post:  magleddies@magleddies.se
Hemsida:  www.magleddies.se
Namn:  Johansson Mattias
Dagsvärmargatan 47 Mobiltelefon:  070-2074510
723 46 Västerås
E-post:  lena_johanzzon@hotmail.com
Hemsida:  www.magleddies.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett