HUNDAR
SE56113/2016
Namn:   Raiikas Nasta Neemii Kön:   T Observandum:  
Ras:   lapsk vallhund Födelsedatum:   2016-10-01 Färg:   brun m ljusa tecken
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara TÄMLIGEN SÄKERT.
Fader:   FIER16309/13    Hopeametsän Tupasvilla
Moder:   SE26068/2012    Tinttaraisen Oksana
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: RAIIKAS
Namn: Ziegler Anna
Ort: Blentarp
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Ziegler Anna
Vårväg 12-7 Mobiltelefon:  070-9622202
275 63 Blentarp
E-post:  annaziegler@raika.se
Hemsida:  https://www.raika.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett