HUNDAR
SE57257/2016
Namn:   Hammarstigen's Frasse Af Skåne Kön:   H Observandum:  
Ras:   chow chow Födelsedatum:   2016-10-11 Färg:   röd
Hårlag:   L Storlek:   Färgbeteckning:   R Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara OSÄKERT.
Fader:   DK11086/11    Miketilla Monte Carlo
Moder:   SE18037/2014    Commitment's Play It Sexy
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: HAMMARSTIGEN'S
Namn: Norström Madelen
Ort: Löddeköpinge
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Norström Madelen
Västra Högsvägen 390 Mobiltelefon:  073-8088640
244 95 Dösjebro
E-post:  skeppshundenab@telia.com
Hemsida: 
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett