HUNDAR
SE21055/2018
Namn:   Äventyrs Incredible In Gold Kön:   T Observandum:  
Ras:   tysk spets/ kleinspitz Födelsedatum:   2018-01-28 Färg:   orange sobel
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE40607/2014    Äventyrs My Love Lille-Boy
Moder:   SE14056/2016    Velisend Gardarika Mon Amur
 
Titlar: * NORD JV-18, NORD V-18, SE JV-19, SE&DK&FI&NO UCH
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: ÄVENTYRS
Namn: Berg Roos Annika
Ort: Ärla
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Berg Roos Annika
Stackkärr Ulriksdal Mobiltelefon:  0708720951
635 37 Ärla
E-post:  dogmail@kennelaventyr.com
Hemsida:  www.kennelaventyr.com
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett