HUNDAR
SE38831/2018
Namn:   Schipphults Ax Kön:   H Observandum:  
Ras:   schipperke Födelsedatum:   2018-06-04 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,8 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   DK13965/2009    Röndesminde's Incredible Baloo
Moder:   SE21109/2014    Kärret's Heartbeat
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: SCHIPPHULTS
Namn: Svantesson Sol-Britt
Svantesson Frida
Ort: Klippan
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Svantesson Sol-Britt
Ishult 1247 Mobiltelefon:  070-0446979
264 93 Klippan
E-post:  solbritt.sv@gmail.com
Hemsida:  www.schipphults.se/
Namn:  Svantesson Frida
Skelderhusvägen 27 Mobiltelefon:  076-8380628
266 94 Munka-Ljungby
E-post:  fridasv96@gmail.com
Hemsida:  www.schipphults.se/
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett