HUNDAR
SE40398/2018
Namn:   Vitsuddens Gary Moore Kön:   H Observandum:  
Ras:   griffon fauve de bretagne Födelsedatum:   2018-05-27 Färg:   fauve
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara TÄMLIGEN SÄKERT.
Fader:   FI35987/15    Minskuhoff's Boomerang
Moder:   SE44646/2017    Elsa Du Chemin De L'Epine
 
Titlar: * SE JV-19
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: VITSUDDENS
Namn: Wilsson Anna
Ort: Rånäs
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Wilsson Anna
Fantbol 4 Mobiltelefon:  073-5394405
762 96 Rånäs
E-post:  anna@vitsudden.se
Hemsida:  vitsudden.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett