HUNDAR
SE56180/2019
Namn:   Jaffadays Gordon Cooper Kön:   H Observandum:  
Ras:   tibetansk spaniel Födelsedatum:   2019-10-27 Färg:   particolour
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE56291/2015    Mysebo's Hole In One
Moder:   SE59065/2014    Sydney
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: JAFFADAYS
Namn: Lundin Susanne
Lundin Mikael
Ort: Bjärred
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Lundin Susanne
Norra Västkustvägen 87 Mobiltelefon:  070-5302046
237 91 Bjärred
E-post:  jaffadays@hotmail.com
Hemsida:  https://jaffadays.se
Namn:  Lundin Mikael
Norra Västkustvägen 87 Mobiltelefon:  070-5302046
237 91 Bjärred
E-post:  mikael.lundin@spray.se
Hemsida:  https://jaffadays.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett