HUNDAR
SE19427/2020
Namn:   Engine Quick Chic Kön:   T Observandum:  
Ras:   pudel, mellan Födelsedatum:   2020-02-27 Färg:   aprikosröd
Hårlag:   Storlek:   M Färgbeteckning:   A Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE45793/2017    Of Hannelhill Valentine
Moder:   SE44791/2017    Engine Fourth Dimension Tesseract
Notering:  
Exporterad utanför Norden
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: ENGINE
Namn: Moe Lina
Ort: Tenhult
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Moe Lina
Algrena 1 Mobiltelefon:  073-6562071
514 62 Ölsremma
E-post:  linamoe@hotmail.com
Hemsida:  www.kennelengine.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett