HUNDAR
SE33864/2021
Namn:   Goldzack Bailey Split Step Kön:   T Observandum:  
Ras:   golden retriever Födelsedatum:   2021-04-21 Färg:   golden
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   DK11899/2014    Cawood Bailey
Moder:   SE23507/2015    Magic Ground Lotus Omega
 
Titlar: * J
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: GOLDZACK
Namn: Olofsson Anders
Tengroth Lisbet
Ort: Dalsjöfors
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Olofsson Anders
Häglared Skogstorp 1 Mobiltelefon:  072-9774237
516 90 Dalsjöfors Arbetstelefon:  031-3254634
E-post:  anders.a.olofsson@volvocars.com
Hemsida:  go.to.glocalnet.net/goldzack
Namn:  Tengroth Lisbet
Häglared Skogstorp 1 Mobiltelefon:  070-2025889
516 90 Dalsjöfors
E-post:  lisbet.tengroth@telia.com
Hemsida:  go.to.glocalnet.net/goldzack
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett