HUNDAR
SE11813/2022
Namn:   Tufflaz Heads I Win Tails You Lose Kön:   T Observandum:  
Ras:   lagotto romagnolo Födelsedatum:   2021-12-01 Färg:   orangeskimmel
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   ORS Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   NHSB2876086    Rozebottel's Big Spender
Moder:   SE32213/2015    Tufflaz Buona Fortuna
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: TUFFLAZ
Namn: Wannberg Anna
Nymark Ann-Britt
Ort: Sandarne
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Wannberg Anna
Söderala-Berga 680 Mobiltelefon:  070-3187345
826 92 Söderala
E-post:  anna@tufflaz.se
Hemsida:  www.tufflaz.se
Namn:  Nymark Ann-Britt Hemtelefon:  0270-17678
Limvägen 33 Mobiltelefon:  070-5958352
826 73 Sandarne
E-post:  ann-britt@tufflaz.se
Hemsida:  www.tufflaz.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett