HUNDAR
SE16945/2023
Namn:   Nipornas Extra Sweet Candybox Kön:   T Observandum:  
Ras:   shetland sheepdog Födelsedatum:   2023-02-02 Färg:   sobel m vita tecken
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   SO Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   SE42244/2019    Whalsay Richard James
Moder:   SE23899/2017    Nipornas Extra Candy Girl
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: -
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: NIPORNAS
Namn: Sohlin Ulla
Ort: Undrom
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Sohlin Ulla
Arlom 115 Mobiltelefon:  070-3075840
881 95 Undrom
E-post:  ulla.sohlin@telia.com
Hemsida:  https://www.nipornas.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett