HUNDAR
SE24409/2012
Namn:   Commitment's Basic Instinct Kön:   H Observandum:  
Ras:   chow chow Födelsedatum:   2012-03-07 Färg:   svart
Hårlag:   L Storlek:   Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.