HUNDAR
SE38592/2012
Namn:   Stockmossens Zally Kön:   T Observandum:  
Ras:   dansk-svensk gårdshund Födelsedatum:   2012-05-12 Färg:   trefärgad
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.