HUNDAR
SE21293/2014
Namn:   Wassbölingens Aston-Martin Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2014-02-19 Färg:   grågul
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   ST    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.