HUNDAR
SE32431/2015
Namn:   Mizacks Jonatan Miracle Man Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2015-04-24 Färg:   brun
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   ST    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.