HUNDAR
SE55709/2015
Namn:   Nellwood's Nice Surprice Kön:   T Observandum:  
Ras:   chow chow Födelsedatum:   2015-10-24 Färg:   svart
Hårlag:   K Storlek:   Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.