HUNDAR
SE14210/2016
Namn:   Sänningegårdens Ussi Urtyp Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2015-12-30 Färg:   grå
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   ST    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.