HUNDAR
SE19056/2017
Namn:   Mizacks Royce Purple Prince Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2017-02-01 Färg:   brun
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.