HUNDAR
SE56131/2017
Namn:   Treat Me Nice Grozio Akcentas Kön:   H Observandum:  
Ras:   chow chow Födelsedatum:   2016-12-12 Färg:   röd
Hårlag:   L Storlek:   Färgbeteckning:   R Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.