HUNDAR
SE27620/2018
Namn:   Skogsbygdens Jerry Stilig Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2018-03-15 Färg:   rödbrun
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.