HUNDAR
SE37188/2018
Namn:   Commitment's Black Velvet Kön:   T Observandum:  
Ras:   chow chow Födelsedatum:   2018-05-18 Färg:   svart
Hårlag:   L Storlek:   Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.