HUNDAR
SE22123/2019
Namn:   Vikings Bosse Bugatti Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2019-03-09 Färg:   gråbrun
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   ST    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.