HUNDAR
SE44031/2019
Namn:   Zallayas En Bira Till Kön:   T Observandum:  
Ras:   dansk-svensk gårdshund Födelsedatum:   2019-06-23 Färg:   trefärgad
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.