HUNDAR
SE16158/2020
Namn:   Pihlspetsens Tjabo Rolex Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2020-01-09 Färg:   grå
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   ST    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.