HUNDAR
SE21202/2020
Namn:   Mizacks Mandor Hey Brother Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2020-02-20 Färg:   röd
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.