HUNDAR
SE63064/2020
Namn:   Nessagårdens Doris Day Kön:   T Observandum:  
Ras:   pudel, mellan Födelsedatum:   2020-10-10 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   M Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Veterinärdata


Före ev. parning tänk på att kontrollera gällande registreringsbestämmelser. Kontakta gärna aktuell specialklubb/rasklubb för råd och anvisningar i avelsfrågor.