HUNDAR
SE10785/2013
Namn:   Tridents Cigge Kön:   H Observandum:  
Ras:   västgötaspets Födelsedatum:   2012-12-10 Färg:   grå
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,4 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S64171/2007    Tridents Pinto
Moder:   SE44274/2010    Tridents Vilma
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: MH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: TRIDENTS
Namn: Bersbo Bertil
Ort: Motala
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Bersbo Bertil Hemtelefon:  0141-230366
Styra 141
591 94 Motala
E-post:  b.bersbo@gmail.com
Hemsida:  www.tridentskennel.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett