HUNDAR
SE57147/2014
Namn:   Chrikjell's Rock Your Baby Kön:   T Observandum:  
Ras:   pudel, stor Födelsedatum:   2014-11-07 Färg:   svart
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   S Rasspecifikt:      
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S64966/2009    Art Attack Tajm Out
Moder:   SE30269/2011    Chrikjell's Flash Dance
 
Titlar: * DK UCH, NORD JV-15, SE UCH, SE VV-22
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: CHRIKJELL'S
Namn: Sohlman Christina
Solman Kjell
Ort: Vittinge
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Sohlman Christina
Smedstorpsvägen 10 Mobiltelefon:  070-6310160
744 95 Vittinge
E-post:  christina@chrikjell.se
Hemsida:  www.chrikjell.se
Namn:  Solman Kjell Hemtelefon:  0224-61495
Smedstorpsvägen 10 Mobiltelefon:  070-2268025
744 95 Vittinge
E-post:  kjell@chrikjell.se
Hemsida:  www.chrikjell.se
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett