HUNDAR
SE14092/2015
Namn:   Perro Rizados Hernando Kön:   H Observandum:  
Ras:   perro de agua espanol Födelsedatum:   2015-01-10 Färg:   svart m vita tecken
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS    
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   0,0 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara SÄKERT.
Fader:   S38459/2009    Perro Rizados Calisto
Moder:   S55284/2008    Leticia Del Alto Norte
Notering:  
Avliden
 
Titlar: * Det finns inga registrerade titlar för hunden.
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: PERRO RIZADOS
Namn: Blomqvist Åsa
Ort: Stockholm
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Blomqvist Åsa
Lövholmsvägen 72 Mobiltelefon:  070-7400296
117 65 Stockholm
E-post:  asa-blomqvist@telia.com
Hemsida:  https://www.facebook.com/asa.blomqvist.77
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett