HUNDAR
SE41396/2020
Namn:   Sage Brand v Sea Salted Caramel Kön:   T Observandum:  
Ras:   miniature american shepherd Födelsedatum:   2020-06-08 Färg:   red merle vit & tan
Hårlag:   Storlek:   Färgbeteckning:   Rasspecifikt:   LS   
Sidan:   Direktlänk till sidan   

Hundinfo


Inavelsgrad:   3,5 %   
Beräkning av inavelsgrad är beroende av stamtavlans fullständighet.
För aktuell hund bedöms det beräknade resultatet vara TÄMLIGEN SÄKERT.
Fader:   SE28381/2019    Patchworks Guy Smiley At Makanalong
Moder:   SE52209/2017    Dalorogården Ice Cream Vanilla
 
Titlar: * AGD II, AGHD I, AGHD II, RLD F, RLD N
 
Övrigt: BPH
 
Uppfödare vid registreringstillfället
Kennel: SAGE BRAND
Namn: Sagebrand Agneta
Ort: Vartofta
 
Aktuella kenneluppgifter
Namn:  Sagebrand Agneta
Lidgatan 9 Mobiltelefon:  0709746545
521 75 Vartofta Arbetstelefon:  070-9746545
E-post:  agneta.sagebrand@telia.com
Hemsida:  kennelsagebrand.se/
 
Ange kod för ägareuppgifter
 
Koden för att validera sidan
 
För ändring/tillägg av person- och kenneluppgifter, tillstånd till publicering etc skicka in följande blankett
* Titlar registreras inte automatiskt utan måste ansökas hos SKK på särskild blankett