Tävlingsresultat
 
Samtliga resultat sorterade på kön, födelsedatum och hundnamn för rasen  finsk lapphund
Här visas hundens samtliga registrerade tävlingsresultat. Står det t.ex. CERT har hunden också erhållit CERT.

När: 2015-05-02-009
Ort: SKARA
Typ: UTSTÄLLNING NAT

Lista:
Ras:
Information:
Antal tävlande för denna ras: 23 (hanar) + 37 (tikar)
SE34444/2014BLACK BLOSSOM TROLL RAFFIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   1
CK
BHKL:   4
SE31804/2014LAPINLUMON UKKONENHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE28741/2014TRELLELYCKANS GIZMOHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
NO41341/14KALO SKILO'S WHERE THEM GIRLS ATHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   2
CK
NO41340/14KALO SKILO'S WORK HARD PLAY HARDHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE19746/2014MAGIICA'S RUBINIIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE19057/2014SAMEGULDS PAX AV FREDENHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   3
SE19210/2014ODENHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   4
SE55306/2013HAPPY LAPP DAISTELIJAHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Excellent
UKK:   3
SE47849/2013LAPINLUNA'S LEIJONAHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Excellent
UKK:   1
CK
NO48981/13KALO SKILO'S THATS HOW I ROLLHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Excellent
UKK:   2
SE36966/2013SAMEJÄNTANS ASKOHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE10268/2013STENSEITENS ÖKKÖMÖNKIÄINENHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   1
CK
BHKL:   2
R-CERT
FI48989/12KIRJOHÄNTÄ VILLIKELEKKAHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   3
SE47368/2012TRELLELYCKANS FINNHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE44786/2012GIRONGÅRDENS NASTIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE24683/2012BLACK BLOSSOM TROLL HOZZHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   2
CK
BHKL:   3
SE18247/2012FAIRDOGS ULVHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
FI13406/12LECIBSIN KASPERIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   1
CK
BHKL:   1
CERT
BIR
SE58745/2011BLACK BLOSSOM TROLL EZZOHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   2
CK
SE57013/2011SAMEJÄNTANS XONNIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   4
SE33504/2011TRELLELYCKANS EDDIEHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
S32474/2008STENSEITENS FREDIHFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE47657/2014BRICKEBOS EUFORIATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   1
CK
SE47025/2014LAPPTOPPENS KIRITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE28740/2014TRELLELYCKANS GAZZITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
NO41342/14KALO SKILO'S SHE WOLFTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   2
CK
SE32586/2014FASHIONITAS DIAMONDTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   4
SE32082/2014LAPPRIKETS ZELDATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE24758/2014PLYMSPIREAS SAIJATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
NO40194/14B IS FOR BRILLIANTTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Excellent
JUNKK:   3
CK
SE37758/2014PAKKASUKON FREIJATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE24603/2014FASHIONITAS CLOETFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE19744/2014MAGIICA'S RAVNATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
JUNKL:   Very good
SE57491/2013LAPPRIKETS YAZZATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Very good
UKK:   4
SE17892/2015ARBBOLA'S ÅSILDTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
NO48986/13KALO SKILO'S FOR SCHIZZLETFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Excellent
UKK:   2
SE47182/2013SAMEJÄNTANS DONNATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Very good
UKK:   3
SE32457/2013RÖDMOSSA OMEGATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
UKL:   Excellent
UKK:   1
CK
SE37603/2013LAPINLUMON NJALLATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   3
CK
SE24215/2013TRICALIZ GULLITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   4
CK
SE11660/2013LYGNÖKVARNENS TWIXTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE10266/2013STENSEITENS ÖINEN UNELMATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   1
CK
BTKL:   3
R-CERT
SE58134/2012LAPINLUMON ILOILMETFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   1
CK
BTKL:   1
BIM
SE21723/2012LAPPTUSSENS HWINTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE28198/2012PAUKAPÄÄ MURUTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE10766/2012LAPINLUNA'S HALTIJATARTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   4
SE55559/2011SMARTY'S CHANNELTFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE52108/2011SAMEJÄNTANS VINTRATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE57931/2011FIHTOLAS KAYLATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE49924/2011AICHATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
ÖKK:   2
CK
SE13088/2011LAPPTOPPENS FAZZITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
SE41131/2010LAPINLUNA'S EMINENSSITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Excellent
FI54774/09ORSO-FARM TUNNATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   2
CK
BTKL:   2
CERT
Godkänt championat:   SE UCH
S14846/2009BLACK BLOSSOM LADY GIZZATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
CHKL:   Excellent
CHKK:   3
CK
S34363/2008TRELLELYCKANS BIXITFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
S17981/2008PERSSONS CARMENZITATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
ÖKL:   Very good
S12267/2005MAJÅLKES IMRATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
VETKL:   Excellent
VETKK:   1
CK
BTKL:   4
S51736/2003NORDANLIDENS SATINETFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
VETKL:   Excellent
VETKK:   3
S45543/2003RÄVRACKANS SHAKIRATFinsk Lapphund
DomareLILJEQVIST LIZ-BETH
VETKL:   Excellent
VETKK:   2