1. UTSTÄLLNING
2. ÄGARE
3. HUND
4. BETALNING
En officiell utställning är en utställning där resultaten registreras
hos Svenska Kennelklubben.
Officiella utställningar kan vara nationella (svenskt certifikat delas
ut), internationella (både internationellt certifikat CACIB
och svenskt certifikat delas ut) eller Nordic Dog Show
(både Nordic cert och svenskt certifikat delas ut).
En inofficiell utställning är en utställning där resultaten inte registreras av SKK.