1. UTSTÄLLNING
2. ÄGARE
3. HUND
4. BETALNING
En officiell utställning är en utställning där resultaten registreras
hos Svenska Kennelklubben.
Officiella utställningar kan vara nationella (svenskt certifikat delas ut)
eller internationella (både internationellt certifikat, CACIB,
och svenskt certifikat delas ut).
En inofficiell utställning är en utställning där resultaten inte registreras av SKK.