Frågor och svar
Jag är medlem, men mitt medlemsnummer fungerar inte, varför?
Det kan finnas flera orsaker till detta:

 • För att använda sig av tjänsten Internet-anmälan krävs medlemskap i arrangerande klubb eller, för utländsk utställare, medlemskap i motsvarande utländsk klubb. Svensk utställare, som anmäler till länsklubbsutställning, kan anmäla sig som ny medlem i samband med internetanmälan. Klicka då på knappen "Bli medlem" som finns på sidan där du ska ange medlemsnummer. Gäller anmälan special- eller rasklubbsutställning, tag kontakt med arrangerande klubb för anmälan av medlemskap
 • Är du en nybliven SKK-medlem (i en länsklubb), kan det dröja några timmar innan vår databas med medlemsregistret är uppdaterat. Vi ber dig i dessa fall att prova igen lite senare.
 • Har du skyddad identitet/skyddande personuppgifter kan du INTE anmäla via vår internettjänst. För din säkerhet har vi spärrat åtkomsten till dina personuppgifter vilket gör att tjänsten inte kan missbrukas av någon som vill få tillgång till dina uppgifter. Detta innebär dock att tjänsten inte heller kan brukas av dig. Vi hoppas att du har förståelse för detta och hänvisar dig till att istället göra din anmälan på blanketten Tävlingsanmälan. Observera att sista anmälningsdatum till utställningen kan skilja sig mellan de båda anmälningssätten.

Har du fortsatta problem är du välkommen att kontakta SKKs medlemsavdelning för närmare information, tel: 08-795 30 50 (måndag-fredag kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00), e-post: medlem@skk.se
Kan inte uppdatera min webbläsare, vad ska jag göra?
Denna internettjänst är anpassad till - och kräver - en webbläsare som kan hantera 128-bitars kryptering (detta för att kunna erbjuda en säker tjänst).
Kan inte webbläsaren hantera detta kommer du att komma till en sida där du erbjuds att uppgradera din webbläsare.
Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer 5.01 eller senare version alternativt Opera.
Om du får problem vid uppdateringen av din webbläsare, hänvisar vi till din bank eller din dator-leverantör för hjälp. SKK har tyvärr, ingen möjlighet att ge datateknisk support.
OBS! Du som användare ansvarar själv för att du har den utrustning som krävs, tex programvara för att nå ditt bankkonto.

Här kan du uppdatera din Internet Explorer:
http://www.microsoft.com/sverige/windows/products/winfamily/ie/default.mspx
Kan utländska anmälare använda Internetanmälan?
Ja, utländska utställare kan använda webbtjänsten internetanmälan för att anmäla till utställning arrangerad av SKK länsklubb eller av någon av de special- eller rasklubbar som valt att använda sig av tjänsten OM hunden finns inlags i SKKs hundregister.
Om hunden inte finns i SKKs hundregister kan kopia av registreringsbevis med stamtavla skickas till SKK för att lägga in hunden i SKKs register. När hunden finns inlagd kan anmälan göras.
Välj alternativet "Utländsk utställare" för att anmäla.
Hur behandlas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter hämtas från vårt medlemsregister. SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub. Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 08-795 30 50, medlem@skk.se.

Rättelse av felaktig uppgift kan göras via webbformulär , eller hos SKKs medlemavdelning, Box 771, 191 27 Sollentuna, tel: 08-795 30 50, e-post medlem@skk.se
Vilka tekniska krav finns?
Vilka tekniska krav som finns kan du läsa om här...
Vad krävs för att anmäla via Internet?
Läs igenom förutsättningar för Internetanmälan.
Det finns hjälp i anslutning till varje sida, du når den genom att klicka på .
Vad kostar det att anmäla till utställning?
Länsklubben bestämmer själv anmälningsavgift för aktuell utställning. När du går vidare till listan över utställningar kan du komma till information från respektive arrangör där bl.a. anmälningsavgifter framgår genom att klicka på PM/arrangör för aktuell utställning.
Jag får upp felmeddelande: "datorn har varit inaktiv för länge" eller "du har blivit utloggad"... Varför?
Det finns framför allt ett skäl till varför denna feltext kan dyka upp: datorn accepterar inte tillfälliga cookies. Du kan enkelt själv kontrollera dina inställningar i din dator. För att ändra/kontrollera inställningarna för cookies i din dator, titta på inställningarna i din webbläsare och ev. brandvägg. Datorn måste acceptera "tredjeparts cookies" alt. "sessionscookies" eller "tillfälliga cookies".
Läs om SKKs cookies här...
Varför har ni cookies och hur kan jag ändra inställningar för dem?
Läs om SKKs cookies här...
Jag får upp en ruta med "Säkerhetsvarning" - vågar jag fortsätta?
Ja, det vågar du! Säkerheten för dig som användare har varit en förutsättning för tjänsten då vi utvecklade den. Vårt system krypterar all känslig information vid överföringen över internet. Alla transaktioner som sker via oss krypteras med hjälp av den senaste SSL-tekniken, 128-bitars kryptering. Krypteringen gör att du kan vara säker på att ingen utomstående kan få insyn eller ändra något i kommunikationen mellan dig och banken.

När rutan Säkerhetsvarning kommer upp måste du acceptera certifikatet för att du ska kunna anmäla via vår internettjänst.
Vid problem med betalning prova detta...
Vid problem med betalning prova detta: Då du klickar på "Betala" lämnar du temporärt vår webbplats och din banks programvara tar över. Av olika anledningar kan det uppstå problem vid detta moment. Vi rekommenderar att du ta kontakt med banksupporten för att lösa ev. problem.

- Ett generellt tips vid olika felmeddelande är att tömma datorns cache-minne och/eller stänga ner alla andra program.

- Ibland förekommer tillfälliga externa störningar vilket kan försvåra kontakten med banken. Kontrollera detta med din bank och prova därefter igen.

- Kontrollera att din dator accepterar "tredjeparts cookies". Har du Internet Explorer (I.E), titta under menyn "Verktyg", "Internet-altenativ", fliken "sekretess" alt "säkerhet" (ev. även under "avancerat") - här ska du sänka nivån så att "tredje-parts cookies accepteras".

- Har du I.E 6.x kan säkerhetsgraden vara "för hög" (se under "sekretess") - prova att sänka den.

- Kontrollera vilken version av webbläsare du har, ev. behöver den uppgraderas. Vi rekommenderar I.E 5.01 eller senare versioner alternativt Opera. OBS! Vissa banker har egna rekommendationer om vilken webbläsare som fungerar bäst för just deras programvara - ta kontakt med din bank för närmare information.

- Ett annat alternativ att betala är annars via kontokort.
Olika felmeddelanden vid betalning.
Då du klickar på "Betala" lämnar du temporärt vår webbplats och din banks programvara tar över. Av olika anledningar kan det uppstå problem vid detta moment. Vi rekommenderar att du ta kontakt med banksupporten för att lösa ev. problem.
Ett generellt tips vid olika felmeddelande är att tömma datorns cache-minne och/eller stänga ner alla andra program.
Här följer några exempel på felmeddelanden och vad du kan göra:
 • "Det går ej att hitta Internetplatsen" eller du blir utloggad hela tiden:
  Orsaken till detta meddelande kan vara flera.
  Vanligast är att användaren ej har ej aktiverat att cookies tillåtes (genom att bocka i detta alternativ). Kontrollera att din dator accepterar "tredjeparts cookies".
  Har du Internet Explorer (I.E), titta under menyn "Verktyg", "Internet-altenativ", fliken "sekretess" alt "säkerhet" (ev. även under "avancerat") - här ska du sänka nivån så att "tredje-parts cookies accepteras".

  Har du I.E 6.x kan du även ha en "för hög" säkerhetsgrad (under "sekretess") - prova att tillfälligt sänka den då du anmäler dig.

  Ett annat vanligt fel är att webbläsaren är för gammal och/eller behöver uppgraderas. Vi rekommenderar I.E 5.01 eller senare versioner alternativt Opera.
  OBS! Vissa banker har egna rekommendationer om vilken webbläsare som fungerar bäst för just deras programvara - ta kontakt med din bank för närmare information.

 • "Internetplatsen kan ej öppna P01&=inloggningsmetod-nav gfs.se går inte att öppna. Försök senare":
  Vid olika inloggningsproblem är orsaken ofta densamma som i exemplet ovan.


Ett annat alternativ att betala är annars att via kontokort.
Kan inte skriva ut/spara min internetkvittens, vad ska jag göra?
Efter att du genomfört betalningen korrekt via din bank och vi har registrerat din anmälan kommer du att få vår internetkvittens, där uppgifter om din anmälan finns. Denna internetkvittens med dessa uppgifter är bra att du spar/skriver ut. Får du problem då du ska göra detta kan du använda ditt saldobesked från banken som kvittens. Vi har tyvärr inga möjligheter att skicka nya kvittenser till dig.

Är du osäker på att vi mottagit din anmälan, kan du själv kontrollera detta genom att ta titta efter på ditt bankkonto. Har transaktionen genomförts (dvs summan har dragits från ditt bankkonto) har vi också mottagit din anmälan och allt är ok (din bekräftelse blir ditt saldobesked).

Har transaktionen EJ genomförts (enligt banken) har vi inte heller mottagit din anmäla och du måste anmäla på nytt.

Du kan alltså på egen hand enkelt kontrollera om vi har mottagit din anmälan genom att kontrollera ditt saldot på ditt bankkonto, trots att du inte fått en internetkvittens från oss.
Varför finns inte min hunds reg.nr i SKKs hundregister?

Hund som är född i Sverige måste anmälas med sitt ursprungliga svenska registreringsnummer, ex. S11111/2000 eller SE22222/2010 (hundar födda efter 2009).

Om hunden tidigare har tävlat i Sverige finns uppgifterna antagligen i SKKs hundregister. Du kan kontrollera detta genom att söka i SKKs hundregister. Det går att söka på både namn och registreringsnummer. Vi rekommenderar att namnsöka då registreringsnumret kan se annorlunda ut i vårt register än på hundens stamtavla, se exempel nedan. Finns hunden inte med i registret kan den läggas upp i samband med anmälan. Dock ska kopia på stamtavlan insändas till SKK.

I SKKs hundregister börjar samtliga registreringsnummer med en eller flera bokstäver. Vanligtvis förkortning för resp. kennelklubbs stambok.
Exempelvis; hund registrerad i Norge   N12345/03
  hund registrerad i Finland   FIN12345/03
  hund registrerad i Danmark   DK12345/99 el. DK12345/2003
  hund registrerad i Frankrike   LOF123456 el. LOF123456/12345
  hund registrerad i Belgien   LOSH1234567
  hund registrerad i Holland   NHSB1234567
Datorn "hänger sig" - har min anmälan gått fram ändå?
Är du osäker på att vi har mottagit din anmälan då du har genomfört betalningen korrekt via din bank, men fått problem (t.ex genom att datorn "hänger sig") mellan betalning och internetkvittens?

Du behöver inte kontakta oss utan du kan enkelt själv kontrollera om vi har registrerat din anmälan. Detta genom att kontrollera saldot på ditt bankkonto. Har transaktionen genomförts (dvs summan har dragits från ditt bankkonto) har vi också mottagit din anmälan och allt är ok (ditt saldobesked är din bekräftelse).

Har transaktionen EJ genomförts (enligt banken) har vi inte heller mottagit din anmälan och du måste anmäla på nytt.

Du kan alltså på egen hand enkelt kontrollera om vi har mottagit din anmälan genom att kontrollera saldot på ditt bankkonto.
Jag bor inte i Sverige, hur betalar jag då?
Då du anmäler via internet måste du samtidigt betala anmälningsvgiften för att din anmälan ska bli registrerad. Din anmälan blir alltså inte mottagen av oss om du skriver in uppgifterna på internetanmälan men betalar på annat sätt.

Som utländsk utställare kan du betala anmälningsavgiften via kontokort. Du kan INTE betala in på annat sätt än direkt via vår internettjänst.
Läs mer under "Vilkor för betalning"
Kan inte betala via SKK, trots att betalning via banken fungerar!
_
Betalningen avbryts, vad beror det på?
Du måste ta kontakt med din bank för att få hjälp med detta problem. När du klickar på "Betala" har du temporärt lämnat vår webbplats och din banks programvara tar över - vi kan alltså inte påverka själva betalningen.

Ibland förekommer det externa störningar, vilket gör att kontakten med en bank tillfälligtvis inte kan uppnås, prova igen lite senare.

Generellt kan nämnas att en tömning av cache-minnet och att stänga ner övriga program kan hjälpa.

Ett vanlig fel till att betalprocessen avbryts är att användaren ej har aktiverat att cookies tillåtes (genom att bocka i detta alternativ). Kontrollera att din dator accepterar "tredjeparts cookies". (Har du Internet Explorer (I.E), titta under menyn "Verktyg", "Internet-altenativ", fliken "sekretess" alt "säkerhet" (ev. även under "avancerat") - här ska du sänka nivån så att "tredje-parts cookies accepteras".) Har du I.E 6.x kan en "för hög" säkerhetsgrad (under "sekretess") avbryta anmälan - prova att tillfälligt sänka den då du anmäler dig.

Ett annat vanligt fel är att webbläsaren är för gammal och/eller behöver uppgraderas. Vi rekommenderar I.E 5.01 eller senare versioner alternativt Opera. OBS! Vissa banker har egna rekommendationer om vilken webbläsare som fungerar bäst för just deras programvara - ta kontakt med din bank för närmare information.

Vid fortsatta och återkommande problem: ta kontakt med din bank. Bästa hjälpen vid problem med betalningen kan din banksupport ge dig!

Ett annat alternativ att betala är annars via kontokort.
Varför tar det så lång tid innan betalningen har genomförts?
Då vi använder oss av 128-bitars kryptering kan det ta lite längre tid vid betalningen, speciellt om användaren har modem. Det är viktigt att inte i onödan avbryta betalningen, dock ska man inte behöva vänta orimligt länge. Då är det bättre att prova att anmäla sig igen.
Vad menas med att flyttas till "en inte säker plats"?
Då du betalar via t.ex kontokort kommer dina uppgifter skickas (krypterat) till oss. Då vi mottagit dina kontouppgifter måste du tillbaka till webbsidan för anmälan och det är då du får upp texten om "en inte säker plats". Detta innebär att dina kontouppgifter redan är registrerade hos oss och kommer inte att sparas eller skickas vidare till någon. Du behöver inte uppge dina kontouppgifter efter att du har återgått till webbsidan.
Alla transaktioner som sker via oss krypteras med hjälp av den senaste SSL-tekniken, 128-bitars kryptering och detta är mycket säkert. Vid t.ex. kortköp använder vi ditt kortnummer endast för att dra pengarna från ditt konto, vi spar alltså inte det någonstans.
Jag har anmält men inga pengar har dragits från kontot. Vad ska jag göra?
Pengarna kommer att dras från ditt konto de närmaste dagarna, ibland förkommer det en viss fördröjning. Följ upp de närmaste dagarna och uppge referensnumret vid kontakt med oss.
Tänk på! Genomförs inte transaktionen (d.v.s pengarna dras ej från kontot) har vi inte heller mottagit din anmälan och du måste anmäla på nytt.
Jag har problem med att få kontakt med banken, vad beror det på?
Då du klickar på "Betala" lämnar du temporärt vår webbplats och din banks programvara tar över. Av olika anledningar kan det uppstå problem vid detta moment. Vi rekommenderar att du tar kontakt med banksupporten för att lösa ev. problem.
Ett generellt tips vid olika felmeddelande är att tömma datorns cache-minne och/eller stänga ner alla andra program.
Ibland förekommer tillfälliga externa störningar vilket kan försvåra kontakten med banken. Kontrollera detta med din bank och prova därefter igen.

Här följer några exempel på felmeddelanden och vad du kan göra:
 • "Det går ej att hitta Internetplatsen":
  Orsaken till detta meddelande kan vara flera.
  Vanligast är att användaren ej har aktiverat att cookies tillåtes (genom att bocka i detta alternativ). Kontrollera att din dator accepterar "tredjeparts cookies".
  Har du Internet Explorer (I.E), titta under menyn "Verktyg", "Internet-altenativ", fliken "sekretess" alt "säkerhet" (ev. även under "avancerat") - här ska du sänka nivån så att "tredje-parts cookies accepteras".

  Har du I.E 6.x kan du även ha en "för hög" säkerhetsgrad (under "sekretess") - prova att tillfälligt sänka den då du anmäler dig.

  Ett annat vanligt fel är att webbläsaren är för gammal och/eller behöver uppgraderas. Vi rekommenderar I.E 5.01 eller senare versioner alternativt Opera.
  OBS! Vissa banker har egna rekommendationer om vilken webbläsare som fungerar bäst för just deras programvara - ta kontakt med din bank för närmare information.

 • "Internetplatsen kan ej öppna P01&=inloggningsmetod-nav gfs.se går inte att öppna. Försök senare":
  Vid olika inloggningsproblem är orsaken ofta densamma som i exemplet ovan.
Vid fortsatta och återkommande problem: ta kontakt med din bank. Bästa hjälpen vid problem med betalningen kan din banksupport ge dig!
Ett annat alternativ att betala är annars via kontokort.
Varför får jag ingen bekräftelse på min betalning?
Om du trots upprepade försök ej får en bekräftelse av din betalning och/eller får t.ex. felmeddelandet "Felaktigt certifikat" måste du ta kontakt med din bank. Dessa meddelanden fås då du har passerat vår anmälan och din egen banks programvara har tagit över.
Har transaktionen genomförts (dvs summan har dragits från ditt bankkonto) har vi mottagit din anmälan och allt är ok (dock får du ingen ny Internet-kvittens/bekräftelse på detta annat än via din banks saldobesked).
Har transaktionen EJ genomförts (enligt banken) har vi inte heller mottagit din anmälan och du måste anmäla på nytt.
Du kan alltså på egen hand enkelt kontrollera om vi har mottagit din anmälan genom att kontrollera saldot på ditt bankkonto.
Hur vet jag att anmälan har gått fram ordentligt?
Då vi har mottagit din anmälan (dvs vi har fått dina uppgifter och betalningen har gått bra) får du avslutningsvis en Internetkvittens (med referensnummer). Denna kvittens bör du spara (i filformat och/eller skriva ut).

Du kan dessutom kontrollera med din bank att anmälningsvgiften har blivit betald (vilket betyder att vi även registrerat din anmälan). OBS! Tänk på att det ibland kan ske ett par dagars fördröjning innan transaktionen blir synlig på ditt konto - för närmare kontroll, ta kontakt med din bank. Är du ändå osäker - ta kontakt med SKKs Tävlingsavdelning Tel: 08-795 33 22, kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00. E-post: tavling@skk.se.
Mina medlemsuppgifter stämmer inte, hur ändrar jag dem?
Rättelse av felaktig uppgift kan göras via webbformulär , eller hos SKKs medlemavdelning, Box 771, 191 27 Sollentuna, tel: 08-795 30 50, e-post medlem@skk.se
Är det verkligen säkert att anmäla via Internet?
Ja, det är det. Säkerheten för dig som användare har varit en förutsättning för tjänsten då vi utvecklade den. Vårt system krypterar all känslig information vid överföringen över internet. Alla transaktioner som sker via oss krypteras med hjälp av den senaste SSL-tekniken, 128-bitars kryptering. Krypteringen gör att du kan vara säker på att ingen utomstående kan få insyn eller ändra något i kommunikationen mellan dig och banken. En förutsättningen att du ska kunna använda dig av vår tjänst är att din webbläsare kan hantera 128-bitars kryptering. Kan inte webbläsaren hantera detta kommer du att komma till en sida där du erbjuds att uppgradera din webbläsare.
Vid kortköp använder vi ditt kortnummer endast för att dra pengarna från ditt konto, vi spar alltså inte det någonstans.
Hur betalar jag?
Då du anmäler via internet måste du samtidigt betala anmälningsvgiften för att din anmälan ska bli registrerad. Din anmälan blir alltså inte mottagen av oss om du skriver in uppgifterna på internetanmälan men betalar på annat sätt, eller tvärtom.
Läs mer om villkor för betalning.
Varför kan jag inte anmäla till junior handling, agility- och/eller lydnadsklass?
Dagens version av internetanmälan medger inte annan anmälan än till utställning. Önskar du deltaga i någon av ovan nämnda klasser finns information om hur du gör i arrangörens PM.
Kan jag genom internet komplettera tidigare anmälan alt. anmäla och sedan betala på annat sätt?
Nej, du kan inte komplettera/ändra en anmälan via internet. Du kan inte heller betala på annat sätt och endast anmäla via internet. Önskar du komplettera eller ändra anmälan måste du ta kontakt med arrangerande klubb.
Vår tjänst Internetanmälan innebär att du som utställare anmäler och betalar samtidigt, vi kan EJ separera detta.
Det blev fel vid anmälan. Hur ändrar jag klass, hund etc?
Om du har anmält till fel klass, fel hund eller liknande, ta kontakt med arrangerande klubb.
Hur kan jag lägga till nya titlar?
Om din hund har titlar som ännu inte har registrerats av SKK kan du lägga till titlar i samband med anmälan. OBS! Denna komplettering av hundens meriter kommer EJ att automatiskt uppdateras i SKKs hundregister. Titlarna kommer endast att finnas med i den aktuella utställningskatalogen. För att titlarna ska införas i SKKs register måste championatanmälan göras på sedvanligt vis.
Kan man anmäla en utländsk (icke svenskregistrerad) hund?
Ja, det går att anmäla en utländsk hund (icke svenskregistrerad) till utställning via internetanmälan.

Hund som är född i Sverige måste anmälas med sitt ursprungliga svenska registreringsnummer, ex. S11111/2000 eller SE22222/2010 (hundar födda efter 2009).

Om hunden tidigare har tävlat i Sverige finns uppgifterna antagligen i SKKs hundregister. Du kan kontrollera detta genom att söka i SKKs hundregister. Det går att söka på både namn och registreringsnummer. Vi rekommenderar att namnsöka då registreringsnumret kan se annorlunda ut i vårt register än på hundens stamtavla, se exempel nedan. Finns hunden inte med i registret kan den läggas upp i samband med anmälan. Dock ska kopia på stamtavlan insändas till SKK.

I SKKs hundregister börjar samtliga registreringsnummer med en eller flera bokstäver. Vanligtvis förkortning för resp. kennelklubbs stambok.
Exempelvis; hund registrerad i Norge   N12345/03
  hund registrerad i Finland   FIN12345/03
  hund registrerad i Danmark   DK12345/99 el. DK12345/2003
  hund registrerad i Frankrike   LOF123456 el. LOF123456/12345
  hund registrerad i Belgien   LOSH1234567
  hund registrerad i Holland   NHSB1234567
Vår hund har flera ägare, hur gör vi?
Då en hund har flera ägare anger ni en ägare i taget då ni anmäler. Den ägare ni anger först är anmälare och är den person som kommer att stå som ägare på kvittensen. När en hund har lagts till väljer ni knappen "Fler ägare" för att lägga till fler ägare till hunden. Där kan ni även uppge delägares medlemsnummer.

För utländska samägda hundar gäller:
Enligt tävlingsreglerna måste hund med svensk delägare ha svenskt registreringsnummer innan hunden kan anmälas till utställning i Sverige. D.v.s du kan ej anmäla hunden med en svensk ägare och ett utländskt reg.nr.
Jag är medlem men har skyddad identitet/skyddade personuppgifter, kan jag använda Internetanmälan?
Har du skyddad identitet/skyddande personuppgifter kan du INTE anmäla via vår internettjänst. För din säkerhet har vi spärrat åtkomsten till dina personuppgifter vilket gör att tjänsten inte kan missbrukas av någon som vill få tillgång till dina uppgifter. Dettta innebär dock att tjänsten inte heller kan brukas av dig. Vi hoppas att du har förståelse för detta och hänvisar dig till att istället göra din anmälan på blanketten Tävlingsanmälan. Observera att sista anmälningsdatum till utställningen kan skilja sig emellan de båda anmälningssätten.
Har du fortsatta problem är du välkommen att kontakta SKKs medlemsavdelning för närmare information, tel: 08-795 30 50 (måndag-fredag kl 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00), e-post: medlem@skk.se
Hur anmäler och betalar jag via Internet?
Läs igenom förutsättningar för Internetanmälan.
Det finns hjälp i anslutning till varje sida, du når den genom att klicka på .