Hjälp om internetanmälanFörutsättningar för internetanmälan

 • Medlemskap:
  För att använda sig av tjänsten Internetanmälan krävs medlemskap hos någon av SKKs länsklubbar eller för utländsk utställare medlemskap i erkänd utländsk kennelklubb.
  Svensk utställare kan anmäla sig som ny medlem i samband med internetanmälan.

 • Hund som ska anmälas måste vara registrerad i kennelorganisation godkänd av FCI.
  Svenskägd hund måste vara registrerad i SKK med svenskt registreringsnummer.
  En utlandsägd hund kan anmälas via Internetanmälan om den finns i SKKs register. Du kan namnsöka hunden för att se om den finns i SKKs register. Om utlandsägd hund inte finns i SKKs register ska kopia på registreringsbevis med härstamningsuppgifter skickas till SKKs kansli (compete@skk.se) senast 7 dagar innan anmälan ska göras.

 • Anmälningsavgift måste betalas SAMTIDIGT som anmälan görs på internet via vår webbtjänst. Det kan ske på två olika sätt:
  1. kontokort; MasterCard eller VISA, 3D Secure krävs
  2. med Swish (svenska utställare)

  Efter genomförd betalning, kommer du att få en internet-kvittens med bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut kvittensen.

 • Utöver detta finns det vissa tekniska krav
Innan du anmäler läs också: Villkor för betalning och Frågor och svar.