Hjälp om internetanmälanFörutsättningar för internetanmälan

 • Medlemskap:
  För att använda sig av tjänsten Internetanmälan krävs medlemskap i arrangerande klubb, eller för utländsk utställare medlemskap i erkänd utländsk klubb.

 • Hund som ska anmälas måste vara registrerad i kennelorganisation godkänd av FCI. En utlandsägd hund kan anmälas via Internetanmälan om den finns registrerad i SKKs register. Du kan namnsöka hunden för att se om den finns i SKKs register.

 • Anmälningsavgift måste betalas SAMTIDIGT som anmälan görs på internet via vår webbtjänst. Det kan ske på två olika sätt:
  1. via internetbankkonto hos Swedbank (FöreningsSparbanken), Handelsbanken, Nordea eller SEB. Gäller svenska utställare.
  2. med kontokort; MasterCard eller VISA.

  Efter genomförd betalning, kommer du att få en internet-kvittens med bekräftelse på att vi mottagit din anmälan.

 • Utöver detta finns det vissa tekniska krav
Innan du anmäler läs också: Villkor för betalning och Frågor och svar.