Svenska Kennelklubbens internetanmälan

Välkommen till vår internetanmälan. Här kan du enkelt se vilka officiella och inofficiella utställningar som arrangeras av SKKs länsklubbar samt av de special- och rasklubbar som valt att använda sig av vår internettjänst. Här kan du på ett smidigt sätt både anmäla din hund och betala anmälningsavgiften. Anmälningsformuläret är kopplat till vårt medlems- och hundregister, vilket underlättar för dig att göra en anmälan.


För att kunna anmäla via internettjänsten krävs medlemskap i arrangerande klubb (är du medlem i en länsklubb får du ställa ut på alla länsklubbars utställningar), att hunden finns registrerad i SKKs hundregister, att betalning görs i samband med anmälan samt en e-postadress.

Flerhundsrabatt kan inte utnyttjas via denna webbtjänst.

Bedömningen genomförs i enlighet med SKKs utställningsregler; läs dessa här

För gällande införselbestämmelser hänvisas till Jordbruksverket www.sjv.se

• Tekniska krav
• Förutsättningar för internetanmälan
• Villkor för betalning
• Information om lämnade personuppgifter
• Frågor och svar